Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszelkie nazwy, fotografie, multimedia oraz znaki firmowe lub towarowe, które nie są własnością mass trading co., a występują na naszej stronie internetowej oraz w dokumentacji, którą można z tej strony pobrać, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Cały serwis i zawarte w nim informacje, w tym użyte znaki firmowe lub towarowe, podlegają ochronie prawnej w szczególności w oparciu o poniższe przepisy prawa:

 

  • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.),
  • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. ze zm.),
  • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.).

 

Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w serwisie będzie ścigane na drodze sądowej. mass trading co. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do publikowanych treści bez uprzedzenia.