Zamówienia Publiczne

Profesjonalne pośrednictwo w zakresie:

 

– przygotowywania przetargów (jako doradca zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia bądź jako pełnomocnik zamawiającego – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity: Dz.U.2017.1579 ze zm.),

– przygotowywania i składania ofert w przetargach (jako doradca wykonawcy w trakcie uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia – od decyzji o wzięciu udziału w przetargu do podpisania umowy z zamawiającym i w trakcie jej realizacji).