Usługi

SF6

Usługi związane z gazem SF6 obejmują:

 • pomiar wilgotności gazu SF6
 • pomiar czystości gazu SF6
 • pomiar zawartości SO2 – produktu rozpadu SF6
 • uzupełnianie gazu SF6 w badanych urządzeniach elektroenergetycznych, jeśli w trakcie pomiaru okaże się to niezbędne

N2

Pomiar wilgotności powietrza / azotu (N2) jest stosowany np. w przypadku kadzi transformatorowych przed napełnieniem ich olejem, które, na czas transportu transformatora od producenta do miejsca montażu, mogą być wypełniane azotem. Weryfikacja wilgotności komory olejowej transformatora umożliwi prewencyjne osuszenie przed napełnieniem i tym samym zapobiegnie szybszemu zużyciu „trafo” lub jego awarii wynikających z zawilgocenia oleju.

Kalibracja

mass trading co. zajmuje się kalibracją przyrządów znajdujących się w ofercie produktowej firmy oraz przyrządów (mierników, detektorów i wskaźników) innych producentów.

Szerokie kontakty z producentami i dystrybutorami urządzeń umożliwiają nam oferowanie Klientom atrakcyjnych cen oraz kompleksową obsługę „door-to-door” w tym zakresie – nie muszą się Państwo o nic martwić – kurier odbiera gotowy do transportu przyrząd i przywozi go z powrotem po wykonanej kalibracji.

Oferujemy również, we współpracy z naszym szwajcarskim partnerem, kalibrację w standardzie ISO/IEC 17025 w zakresie wilgotności i temperatury.

MBW gwarantuje poziom niepewności kalibracji należący do najniższych dostępnych na rynku, a my zapewniamy szybki czas realizacji usługi kalibracji dowolnego typu higrometru lub termometru.

Szkolenia

mass trading co. zajmuje się kompleksową organizacją szkoleń z obsługi urządzeń energetycznych z SF6 wymaganych

 • ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881 z dnia 25 czerwca 2015 r.)
 • rozporządzeniem PE i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006
 • rozporządzeniem PE i Rady (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
 • Szkolenia zakończone są wystawieniem certyfikatu umożliwiającego wykonywanie czynności obsługowych i serwisowych urządzeń energetycznych zawierających gaz SF6

 

Organizacja szkolenia obejmuje:

 • transport na szkolenie i z powrotem
 • zakwaterowanie w hotelu w pobliżu miejsca organizacji szkolenia (pokój ze śniadaniem)
 • dwudniowe szkolenie (w trakcie – bufet kawowy) zakończone egzaminem i wystawieniem imiennego certyfikatu dla każdego z uczestników
 • tłumaczenie szkolenia na język polski

Zamówienia Publiczne

Profesjonalne pośrednictwo w zakresie:

 • przygotowywania przetargów (jako doradca zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia bądź jako pełnomocnik zamawiającego – zgodnie z art. 37 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity: Dz.U.2022.1710 ze zm.)
 • przygotowywania i składania ofert w przetargach (jako doradca wykonawcy w trakcie uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia – od decyzji o wzięciu udziału w przetargu do podpisania umowy z zamawiającym i w trakcie jej realizacji)