Szkolenia

mass trading co. zajmuje się kompleksową organizacją szkoleń z obsługi urządzeń energetycznych z SF6 wymaganych:

 

– ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881 z dnia 25 czerwca 2015 r.),

– rozporządzeniem PE i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006,

– rozporządzeniem PE i Rady (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Szkolenia zakończone są wystawieniem certyfikatu umożliwiającego wykonywanie czynności obsługowych i serwisowych urządzeń energetycznych zawierających gaz SF6. Organizacja szkolenia obejmuje:

– transport na szkolenie i z powrotem,

– zakwaterowanie w hotelu w pobliżu miejsca organizacji szkolenia(pokój ze śniadaniem),

– dwudniowe szkolenie (w trakcie – bufet kawowy) zakończone egzaminem i wystawieniem imiennego certyfikatu dla każdego z uczestników,

– tłumaczenie szkolenia na język polski.