SF6

SF6 – informacje, prawdy i mity

Heksafluorek siarki (sześciofluorek siarki, zwany również elegazem), SF6 – nieorganiczny związek chemiczny o bardzo dobrych własnościach dielektrycznych. Jest bezbarwny, bez smaku i zapachu, ok. 6 razy cięższy niż powietrze.

Jego własności izolacyjne są około 3 razy lepsze niż powietrza, dobrze gasi łuk elektryczny, dobrze przewodzi ciepło (ok. trzykrotnie lepiej niż powietrze), jest niepalny, mało aktywny chemicznie oraz w warunkach normalnych jest nietoksyczny (porównywalny z gazami szlachetnymi, jak np. argon lub hel). Jedynie w podwyższonych temperaturach (powyżej 200 °C – np. w temperaturze łuku elektrycznego) i przy obecności wilgoci lub tlenu mogą powstawać niewielkie ilości toksycznych substancji, głównie SF4 i SOF2.

Z uwagi na wyżej wymienione własności jest coraz częściej stosowany w hermetycznie zabudowanych rozdzielniach wysokiego napięcia, co umożliwia 10-15 krotne zmniejszenie niezbędnej powierzchni terenu (w porównaniu do konwencjonalnych rozdzielni napowietrznych).

Z powodu dużej gęstości dźwięk rozchodzi się w nim wolniej, w związku z tym ma on właściwości zmniejszające wysokość głosu (odwrotnie niż w przypadku gazów lżejszych od powietrza np.: helu).

 

Powyższe cechy SF6 (zmiana tembru głosu i gaszenie płomieni) można zobaczyć na tym filmie:

Wdychanie SFmoże jednak powodować obrzęk płuc – jako że jest on gazem cięższym od powietrza, może zalegać w układzie oddechowym – więc nie próbujcie robić tego typu doświadczeń na własną rękę!

Heksafluorek siarki można „nalać” do naczynia jak wodę i położyć na nim łódeczkę z papieru lub folii aluminiowej. Jest to bardzo widowiskowe, a zarazem bezpieczne doświadczenie, stąd też często prezentowane na różnego rodzaju pokazach:

[cyt. i rys. za polską edycją Wikipedii]

 

Więcej informacji na temat gazu SF6, a w szczególności jego właściwości, wykorzystania, sposobu postępowania i wpływu na środowisko znajdziecie Państwo w Vademecum SF6 (obszernej publikacji dra inż. Andrzeja Piechockiego, wybitnego specjalisty w tej dziedzinie, z uprzejmości którego publikuję informacje zawarte w Vademecum SF6). Oryginalny tekst publikacji znajdziecie Państwo m.in. na tej stronie.