Przyrząd do lokalizowania rur i kabli – model PL-2000

Category
FUJI Tecom, Lokalizowanie rur, kabli i wycieków

PL-2000 pracuje z wykorzystaniem trzech różnych częstotliwości, stąd użytkownik może wybrać najlepiej dopasowaną do miejsca, w którym prowadzi prace.

PL-2000 posiada tryb wykrywania kabli pod napięciem, a tym samym odróżniania ich od innych zakopanych w ziemi instalacji i sieci dostawców mediów.

Po naciśnięciu przycisku pomiaru głębokości przyrząd mierzy i wyświetla na ekranie LCD głębokość, na jakiej zakopany jest metalowy kabel.

Przyrząd posiada czytelny układ przycisków na panelu, który, wraz z dużym wyświetlaczem LCD oraz wizualizacją sposobu obsługi przyrządu, pomaga użytkownikowi szybko wybrać właściwy tryb pracy, bez konieczności długotrwałego zastanawiania się.

Cechy PL-2000:

§  Jest wyposażony w antenę z pojedynczą cewką do śledzenia podziemnych instalacji z metalu na dużą odległość oraz antenę różnicową do dokładnego zlokalizowania tej instalacji.

§  Posiada Tryb Radiowy do śledzenia podziemnych instalacji z metalu bez użycia energii z Nadajnika, wyłącznie przy wykorzystaniu indukowanego pola magnetycznego, jeśli występuje w miejscu prowadzenia prac.

§  Posiada Tryb Maksimum wskazujący umiejscowienie podziemnej instalacji z metalu, kiedy Odbiornik znajduje się bezpośrednio nad nią, co jest wskazywane na wyświetlaczu LCD w postaci wykresu słupkowego oraz wartości numerycznych od 0 do 100.

§  Posiada Tryb Minimum wskazujący umiejscowienie podziemnej instalacji z metalu, kiedy Odbiornik znajduje się z jej prawej lub lewej strony.

§  Wskazuje zmianę poziomu czułości sygnału z nadajnika w zakresie od 0 do 40.

§  Określa aktualny pomiar w zakresie skali od 0 do 100 co wskazuje, czy głębokość położenia podziemnej instalacji z metalu została zmierzona prawidłowo.

Karta katalogowa PL-2000 (w języku angielskim)

Tłumaczenie karty katalogowej (w języku polskim)

Więcej informacji na stronie producenta (w języku angielskim)