Podpisanie umowy o współpracy w zakresie pomiarów SF6

W trakcie bielskich targów energetycznych Energetab 2011 podpisaliśmy umowę o współpracy z Zakładem Pomiarowo – Badawczym Energetyki „Energopomiar – Elektryka” Sp. z o.o. Umożliwiło to „Elektryce” rozszerzenie zakresu oferowanych usług o pomiary SF6 i N2 m. in. w remontowanych i diagnozowanych urządzeniach energetycznych SN, WN i NN oraz preferencyjne stawki za pomiary i pierwszeństwo w rezerwacji terminów pomiarów.