Dostawa analizatora SF6

Jeden z pierwszych analizatorów SF6 dostarczyliśmy do Enea Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz